Cenník

Pozrite si ceny jednotlivých služieb!

Cena práce15,00 €/hod.
Cena zvárania30,00 €/hod.
Cena práce v sobotu18,00 €/hod.
Cena zvárania v sobotu35,00 €/hod.

Cena práce sa účtuje za každú začatú hodinu.
Spotrebný materiál, náhradné diely sú účtované podľa nákupnej ceny a doložených dokladov. Zváracie práce - cena elektród do 5 ks alebo zváracieho drôtu do 2 metrov je v cene práce.

Doprava

Dopravné0,50 €/km
Parkovné(v prípade, že je platené)
Doprovod a poradenstvo pri nákupoch - cena totožná s cenou práce15,00 €
Doprovod a poradenstvo pri nákupoch - cez víkend18,00 €

Ceny sú konečné a bez ďalších skrytých poplatkov! Nie som platcom DPH.